Veelgestelde vragen Coronacrisis en Gastouderopvang

De informatie van de overheid verandert regelmatig. Wij verzoeken wij u vriendelijk regelmatig de informatie op onze site te checken en de overheidswebsites bij te houden.

Informatieve websites

Veelgestelde vragen

Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.

Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:

 • Spreiding in haal- en brengmomenten
 • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen
 • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten
 • Kinderen bij de deur laten ophalen
 • Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren

Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

 • Personeel/gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.
 • Personeelsleden/gastouders worden getest conform de zorgaanpak.
 • Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.
 • Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst[1]), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
 • Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar
 • Personeelsleden die zwanger zijn werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) niet meer op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. Wij gaan hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
 • Gastouders die zwanger zijn vangen vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) geen kinderen meer op.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Richtlijn RIVM () Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang, als zij geen koorts hebben. En kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben.

Dit geldt niet als:

 • Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft.
 • Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.
 • toevoeging 14/8: Indien u in een land bent geweest met een oranje of rood reisadvies: Voor kinderen tot 4 jaar geldt op basis van het dringende advies voor thuisquarantaine na aankomst in Nederland, dat zijn de eerste 14 dagen na thuiskomst niet naar de kinderopvang of gastouderopvang gaan.

Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen.

Kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.

In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. Tussen gastouders en ouders moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Wij passen zo nodig en waar mogelijk de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. De gastouder organiseert de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.

In het protocol dat u heeft ontvangen van uw gastouder of nanny staat specifieke informatie voor uw gastouderopvang.

Samengevat:

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • We dragen er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien we meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben
 • Als kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag gaan deze direct naar huis

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.